Colofon

Uitvoering:

Teksten: Adviesgroep Culemborg BV, Culemborg. Vormgeving: Rudi van Bentum, Allard Hansma. Technische realisatie: Rudi van Bentum, Allard Hansma.

Privacy statement
Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo's zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden, en met betrekking tot zijn eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt Adviesgroep Culemborg BV zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciŽle doeleinden openbaar te maken, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door Adviesgroep Culemborg BV of uitdrukkelijk op de site staat vermeld dat foto's en teksten rechtenvrij zijn.

Sluit venster